Modernizacja wag mechanicznych

Wagi hybrydowe
Istniejące sprawne wagi mechaniczne samochodowe (lub kolejowe) można poddać hybrydyzacji - elektronizacji. Proces ten polega na zastąpieniu mechanicznego wagowskazu elektronicznym układem pomiarowym. Przy hybrydyzacji wagi mechanicznej wykorzystuje się istniejące urządzenie wagowe z wszystkimi elementami przeniesienia obciążenia. Przetwornik tensometryczny montowany jest za pomocą elementów konstrukcyjnych w cięgno zdawcze.