Wzorcowanie wag przemysłowych

Wzorcowanie wag przemysłowych
Oferujemy naszym klientom usługę wzorcowania wszelkiego typu wag przemysłowych. Począwszy od wag nieautomatycznych pomostowych, zbiornikowych, samochodowych, poprzez wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowych). Każde wzorcowanie wykonywane przez naszą firmę poprzedzone jest kompleksowym przeglądem technicznym mającym na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników metrologicznych.