Wzorcowanie wag przemysłowych

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć
Wzorcowanie - czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.
Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U. Nr 63, poz.636)

Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru. Mówiąc prościej polega na określeniu błędu wskazań urządzenia pomiarowego.

Oferujemy naszym klientom usługę wzorcowania wszelkiego typu wag przemysłowych. Począwszy od wag nieautomatycznych pomostowych, zbiornikowych, samochodowych, poprzez wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowych). Każde wzorcowanie wykonywane przez naszą firmę poprzedzone jest kompleksowym przeglądem technicznym mającym na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników metrologicznych.
Nasze podejście gwarantuje uzyskanie świadectwa wzorcowania zgodnego z wymaganiami którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz automatyczne.

Wzorcujemy (serwisujemy i legalizujemy) wagi wszystkich producentów.


Wzorcowanie wag Częstochowa
Wzorcowanie wag Śląsk
Wzorcowanie wag Śląskie
Wzorcowanie wag przemysłowych