Wagi samochodowe

Wagi samochodowe z prefabrykowanym pomostem żelbetowym
Nowoczesne elektroniczne wagi samochodowe z prefabrykowanym pomostem żelbetowym z opcją prefabrykowanego fundamentu.
Wagi samochodowe z pomostem stalowym
Nowoczesne elektroniczne wagi samochodowe z pomostem stalowym.
Wagi hybrydowe
Istniejące sprawne wagi mechaniczne samochodowe (lub kolejowe) można poddać hybrydyzacji - elektronizacji. Proces ten polega na zastąpieniu mechanicznego wagowskazu elektronicznym układem pomiarowym. Przy hybrydyzacji wagi mechanicznej wykorzystuje się istniejące urządzenie wagowe z wszystkimi elementami przeniesienia obciążenia. Przetwornik tensometryczny montowany jest za pomocą elementów konstrukcyjnych w cięgno zdawcze.