Wagi kolejowe

Wagi kolejowe
Wagi kolejowe przeznaczone są do ważenia statycznego wagonów kolejowych. Systemy te stosowane są przede wszystkim tam, gdzie wymaga się bardzo dokładnego pomiaru ważenia. Przykładowo przy napełnianiu lub opróżnianiu cystern, przy załadunku wagonów bezpośrednio na pomoście wagowym na żądaną wartość masy itp.