Wagi zbiornikowe

Kliknij w obrazek, aby go powiększyć
Wagi zbiornikowe montowane są na istniejących zbiornikach lub nowo projektowanych gdzie w zaawansowanym procesie technologicznym istotna jest informacja o ilości materiału znajdującego się w zbiorniku.

W tym celu w podporach instalowane są nierdzewne czujniki tensometryczne, których typ i rodzaj zabudowy dobierane są każdorazowo indywidualnie w zależności od wymagań technologicznych, kształtu zbiornika, sposobu jego zabudowy oraz dokładności i stabilności pomiaru.

Elektroniczne wagi dozujące:
Przeznaczone są do ważenia składników sypkich. Waga składa się ze zbiornika wykonanego ze stali podwieszonego na czujnikach tensometrycznych, których ilość uzależniona jest od budowy konstrukcji odpowiedzialnej za strumień przepływu materiału ważonego. Zbiornik od dołu zamknięty jest odchylaną klapą wysypową, uruchamianą siłownikiem pneumatycznym, oraz może być wyposażony
w wibrator pneumatyczny, uruchamiany w końcowej fazie rozładunku materiałów ważonych zapobiegający zawieszaniu się pylistych składników na jego ściankach. Regulacja strumienia przepływu może następować także poprzez użycie taśmociągu lub dozownika ślimakowego. Uzyskane wyniki pomiarów są prezentowane na terminalu wagowym umożliwiającym transmisję danych do drukarki lub komputera przy użyciu standardowych interfejsów.